KAMIOI BAIMENAK

permiso-C

C baimena

Kamioia
Bide publikoan zehar, D1 edo D baimenek eskuetsi dituzten gainontzeko ibilgailuak gidatzeko eskubidea ematen duen gidabaimena da (3.500 kg gainditzen dituzten baimendutako gehieneko masa duten ibilbideak, 8 bidaiari arte, gidaria barne, eramateko diseinatuta eta eraikita daudenak, eta 750 kg baino gutxiagoko baimendutako gehieneko masa krokatua eraman dezaketenak).

Baldintzak

21 urte bete izana (edo 18 urte, Gidarien Gaitasun Agiria izatekotan -Oinarrizko GGA-) eta B baimena indarrean edukitzea.

Zertan datza

Azterketa teoriko espezifiko bat eta bi azterketa praktiko (bata, maniobrak pista itxian eta, bestea, errepidean zehar gidatzea).

C+E baimena

Trailerra
Lotutako ibilgailuen multzoa gidatzea baimentzen du gidabaimen honek. Multzo horiek C baimenak gidatzeko eskubidea ematen duen traktore batek eta atoi edo erdi-atoi batek, zeintzuen baimendutako gehieneko masa 750kg-tik gorakoa den, osatuta egon daitezke.

Zertan datza

Azterketa teoriko espezifiko bat eta bi azterketa praktiko (bata, maniobrak pista itxian eta, bestea, errepidean zehar gidatzea).

permiso-CE

AUTOBUS BAIMENAK

permiso-d

D baimena

Autobusa
Gidabaimen honek pertsonak gidatzeko eskubidea ematen die ibilgailuei, baina euren eserlekuen kopurua bederatzitik gorakoa behar du izan, gidariaren eserlekua barne. GGA lortzeko beharrezko klaseek autobus-praktikak egiteko balio dute; eta, ondorioz, ez da berriro ordaindu behar.

Baldintzak

24 beteta edukitzea nahitaezko baldintza da.

Zertan datza

Azterketa teoriko espezifiko bat, beste bat pista itxian (maniobrak), eta azkena errepidean zehar.

D+E baimena

DE baimenak D baimena duen traktore-ibilgailu eta 750 kg. baino gehiago daukan atoiari eskubidea ematen die.
DE baimenak lotutako ibilgailu konposatuen multzoak gidatzeko eskubidea eskaintzen du; eta horiek D motak gidatzeko baimentzen duen traktore-ibilgailu bat eta 750 kg baino gehiagoko baimendutako gehieneko masa duen atoi batek osatzen dituzte.
permiso-de